Faste udstillinger om Rold Skovlandets kulturhistorie og den traditionelle folkemusik.

Skovlandets kulturhistorie: Det himmerlandske skovland har i århundreder været med til at sikre lokalbefolkningens eksistens. Få et glimt af skov og mennesker igennem tiden.

a) Skov og erhverv

 

Udnyttelsen af skovlandets ressourcer har været gennemgående i hele det historiske forløb. Landbruget har været den største udnytter af skovene, til græsning af kreaturer og heste, men også svin der blev sendt på ”olden”.

Frugten af bøg og eg kaldes olden og er en fortrinlig svineføde. Værdiansættelse af skovparter blev ofte udregnet efter antal svin der kunne sættes på olden.


Træ blev stort set anvendt til fremstilling af alle former for redskaber og husgeråd til langt op i 1800 tallet. Træ blev udnyttet til en række små erhverv, såsom fremstilling af trækul, træsko, lertøj, kurve m.v. Se de små specialudstillinger, samt filmen om ”trækulsbrænding i Rold Skov”.


Der vises i museet en lille udstilling om et af skovens specielle erhverv, nemlig glasværkerne Conradsminde og Mylenberg, der fungerede i 1800 tallet, se nogle af de originale glas.

b) Skovbrugets historie

Foto Kjeld Thomsen 

 

Udstillingen om skovbruget fortæller om arbejdet igennem tiden i Rold Skovs fire store distrikter, (Lindenborg, Villestrup, Nørlund og Buderupholm Statsskovdistrikt). Først i midten af 1800-tallet kan der tales om et organiseret skovbrug, med systematisk plantning, kulturarbejde og fældning. Landbrugsudnyttelsen i skovene igennem tiden havde stort set blokeret for egentlig rationel skovdrift. Med Fredsskovsforordningen af 1805, der adskilte landbrug og skovbrug, blev der basis for regulær skovdrift. I udstillingen fortælles om skovdistrikterne, deres personel og uniformering. Der fortælles om skovbrugets redskaber fra før mekaniseringen satte ind i slutningen af 1950erne.


Med til skovbrugets hører også jagt og krybskytteri. Der er udstillet en mindre samling af Jagtvåben. Der fortælles om krybskytteri i Rold skovene, med kendte ”jægere” i focus, bl.a. Artillerist Niels og Lars Kjær.


Med til skovlandets historie hører kapitlet om røvervældet – en historie der både indeholder sagn og konkrete hændelser. De store retssager i midten af 1800 tallet – også kaldet Den store Justitssag fortæller om en udbredt kriminalitet og røverier i Himmerland. Begivenheder der blev foreviget af Steen Steensen Blicher og andre forfattere, med ”Bettefanden” som en af hovedpersonerne. Museet har udstillet to sabler der blev brugt ved røverisk overfald på en handelsmand i 1834.

c) Rebildstuen

Her vises en række genstande med tilknytning til Rold Skov området og folkeliv. Der fortælles om Rebild turisme med Top-Karen og Per Hyldgård suppleret med gamle souvenirs. Stuen er indrettet med bondemøbler, redskaber, fotos og små malerier fra Rebildegnen.

Der fortælles ”små historier”, bl.a. om sognefogeder, Slavekrigen i 1848, maleren Mourids Nørgård, møller, Bælum fattiggård m.v.

d) Udstillinger om den traditionelle folkemusik.

Her vises udstillinger, der handler om de nordjyske spillemænd og deres instrumenter med tilbehør igennem 150 år. Udstillinger om violinbygning, gårdsangere og omvandrende spillemænd. I lydstudiet kan der høres himmerlandsk spillemandsmusik optaget i 1950'erne.


Det andet musiklokale rummer en omfattende udstilling om spillemænd fra Mols, med udgangspunkt i Niels Viggo Madsens samlinger. Han var landmand, strand- og sognefoged, samt spillemand i Tved på Mols i nærheden af Ebeltoft. Slægten var spillemænd i tre generationer tilbage. Niels Viggo Madsens musikstue er flyttet til udstillingen med skrivebord og instrumenter. Madsen havde sit eget private og omfattende egnsmuseum, fra hvilket genstandene er udvalgt.
Fotoplancher fortæller om livet i Tved for 100 år siden.


I Lydstudiet er der mulighed for at se film med himmerlandske spillemænd og visesangere, optaget i 1970'erne.

e) Busterne i salen og stuen.

 

 

Rundt om i museet findes en række buster af spillemænd, kulsvieren, træskomanden, skovfolk m.fl. Busterne er fremstillet af nu afdøde keramiker Chris Moes fra 1964 – 1965 og forestiller alle folk, der haft deres virke i Rold Skov området.

f) Første sal

Her præsenteres Jepsens samling af dukker iklædt danske egnsdragter, samt originale dragtdele fra Himmerland. I den høje montre vises to af de første himmerlandske folke/dansedragter, fremstillet af skovriderparret Lorenzen i 1920'erne. I salen er der hver søndag gammeldans til Rebild spillemændene fra kl. 14-17.


I trappeopgangen til salen kan ses en lille udstilling om træskæreren William Blicher, Gravlev (1911-1974), og nogle af hans flotte figurer lavet af trærødder.


Til dagligt når salen ikke er optaget til selskaber o.l. vises plancheudstillingen "Nye horisonter" om udvandringen fra Himmerland. Plancherne kan også ses her på hjemmesiden.

 

Til dagligt kan der ses en film om museet og folkemusikken igennem 60 år.

Degn Grafisk