STENALDER I ÅDALEN

JÆGERE OG FISKERE PÅ HOLMENE

Gennem flere årtusinder har mennesker bosat sig i områderne omkring den vandrige Lindenborg Å og det store skovkompleks Rold Skov. Skoven og vandet har såvel i ældre som yngre stenalder dækket en stor del af Himmerland og tilsammen skabt livsgrundlaget for både mennesker og dyr.


 

Mennesker har i jægerstenalderen profiteret af det vandrige fjordterræn, der i dag udgøres af Lindenborg Å, Gravlev ådal og de mange enge. I årtusinder før Kristi fødsel lå store og små holme og øer spredt rundt i det store fjordområde. Disse tiltrak året rundt mennesker til kortere og længere ophold i jagten på føde.


 

Sporene efter fortidens jægere og fiskere finder vi i tusindtal på eksempelvis Lille og Store Klepholm, på Vaseholm og i de ophøjede områder i kæret vest for Støvring samt ved Egholm på sydsiden af Lindenborg å. Den flintrige jord leverede råmaterialet til fremstilling af flækker, økser, pile og skrabere, - redskaber der stadig med held kan samles op på enge, ved skrænter og på markerne, hvor landmænd nu gennem århundreder har opdyrket jorden. Flækkerne blev skabt som et multiredskab for fiskere og jægere, der altid havde brug for en skarp kniv eller en skraber til forarbejdning af skind og træ. Flækkerne blev videre bearbejdet til de fine tværpile, uundværlige under jagten med bue og pil. De små grove økser, frembragt af enten en flintkerne eller en skive flint, sikrede, at træ kunne fældes med henblik på både husbyggeri og som redskaber. Desværre er der ikke i engene bevaret dele af den redskabskultur, der udgjordes af henholdsvis træ, tak og ben, og som sandsynligvis må have udgjort en større del af værktøjskulturen end den af sten.

alt

 

 

BONDESTENALDEREN - NYE TIDER - NYE REDSKABER

 

Senere i stenalderen, hvor vådområdet nu var mindsket en del, blev området også de nye bønder til gavn. De fine slebne økser fortæller nu om en tid, hvor mennesker rydder skov til agerbrug. Overlevelsen var nu ikke længere kun afhængig af de naturgivne gaver fra jagt, fiskeri og indsamling. Nu var menneskers overlevelse en symbiose mellem jorden, vejret, gudernes velvilje og den nye viden om at få kornet til at gro og husdyrene til at trives for at kunne yde.

 

 

Små fine dolkstykker i flint, fundet nær den lille Mastrup Bæk, bærer fortællingen om inspiration fra fremmede egne mod syd, hvor dolke blev frembragt i det nye metal bronzen. I nedlæggelsen, nær et kildevæld ved bækken, beretter de ligeledes om nødvendigheden af at stå sig godt med de magter, der rådede over sol og regn.

 


 

 

Læs mere:

  • Flint fra Danmarks Oldtid: Peter Vang Petersen
  • Danmarks Oldtid, Stenalder 13000 – 2000 f. Kr.: Jørgen Jensen

 

Degn Grafisk