Skoletjeneste

Rold Skov Museerne tilbyder følgende skoletjeneste i 2016.

(Museum Rebild, Rebildcentret/Thingbæk Kalkminer og Blokhusmuseet). 

 

”Nye Horisonter” er museernes fælles formidlingsprojekt, der med udgangspunkt i udvandringen til USA o 1850 – 1920 – sætter focus på ud- og indvandring, et tema, der før som nu er højaktuel og et varmt emne. Ord som migration, immigranter, flygtninge m.v. høres efterhånden dagligt i medier og blandt fok på gaden.

 

Baggrund og historik
I perioden o.1850 – 1920 udvandrede mellem 3-400.000 danskere til USA, heraf en stor procentdel fra Nordjylland. I samme periode indvandrede mange svenskere til Danmark. Hvorfor rejste man fra sit fødeland, hvordan var rejsen og hvordan blev forholdene i det nye land? I forklaringsmodellerne vil indgå elementer som overbefolkning, fattigdom, mangel på jord, eventyrlyst m.v. USA blev magneten for den danske udvandring, tilsvarende fra andre europæiske lande. Opbygningen af dette store land mod vest krævede mange hænder, det blev chancen for mange af de europæere, der enten følte sig overflødige, eller levede under meget fattige kår.

 

Rebild er om nogen synonym med udvandringen til USA, takket være Rebildselskabet og Rebildfesterne, der siden 1912 har markeret denne udvandringsbølge og relationerne over Atlanten.

Folkevandringer har været kendt til enhver tid. Klimaændringer, overbefolkning, krige o.l. har igennem historien sendt befolkninger på vandring. Helt aktuel er de mange flygtninge fra Syrien og Irak, der på grund af borgerkrig og IS kommer til Europa i øjeblikket. Tilsvarende kommer der mange fra Nordafrika, hvor udpræget fattigdom og manglende økonomiske muligheder, sender folk på flugt. Disse folkevandringer rejser mange sociale, politiske og kulturelle aspekter. Hvorledes påvirker det os, vort samfund og identitet?

 

Museerne tager udgangspunkt i himmerlandske samfundsforhold og livsbetingelser der førte til stor udvandring fra netop denne landsdel. Kilderne er folks egne udvandrerhistorier og udvalgte forfatteres beskrivelser af forholdene i Himmerland i slutningen af 1800 tallet. I enkelte sogne var der op til 30-40 % der udvandrede. Udvalgte familier følges fra beslutningen tages, frem til bosættelsen i det nye land.

 

Museum Rebild fokuserer netop på baggrunden for disse udvandringer, i form af 12 store plancher med forskellige himmerlandske udvandrerhistorier, samt mindre udstilling af originale genstande med relation til udvandrertiden, bl.a. guldgravning. I Rebild Centret er der plancher der fortæller om rejsen over Atlanten. Med udgangspunkt i billedhuggeren Anders Bundgårds kunstværker i kalkminen, kædes kunst og udvandring sammen. Der fokuseres endvidere på nyere indvandring til Himmerland. I Blokhusmuseet en plancheudstilling der fortæller om den nye tilværelse i staterne – vilkår og muligheder. Plancheudstillingen er lånt på Elk Horn museet i USA – et dansk-amerikansk indvandrermuseum. Ligeledes originale genstande fra udvandrertidens USA.

 

Formidlingsprojektet kan opleves i sin helhed i uge 27 og 28 omkring Rebildfesten og i september (i Blokhusmuseet kun i forbindelse med gruppebesøg).  

 

Formidlingen af ”Nye Horisonter” kan på hverdage (undtagen 29. og 30.juli) opleves på Museum Rebild, og i Blokhusmuseet i forbindelse med gruppebesøg.

 

Der er mulighed for at bestille sammenhængende gruppe- og skolebesøg (den lille udvandrerpakke) til disse to museer.

 

I uge 27 og 28 omkring Rebildfesten og i hele september er der mulighed for på hverdage at bestille gruppe- og skolebesøg til ”Nye Horisonter” til alle tre museer. Kontakt os for information og tilbud. Museerne tilbyder guide og planlægning af elevopgaver mv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udstillingsprojektet har sit eget opslag på hjemmesiden: www.spillemandsmuseet.dk 

 

Her kan der hentes udvandrerhistorier fra Himmerland og elevopgaver for skoler, sådan at der er mulighed for at forberede et besøg. Museerne vil gerne stille sig til rådighed for samarbejde om planlægning af skolebesøg o.l. Det er vores erfaring at en planlægning mellem lærere og udstillingssted giver det bedste resultat.

 

Med hensyn til økonomi for besøg i udstillingerne og bistand fra museernes personale giver vi gerne et tilbud.

 

 

Relevante hjemmesider og mailadresser.

 

 

Museum Rebild:

www.spillemandsmuseet.dk

 

Mail: spillemandsmuseet@mail.dk

   

Rebild Centret:

www.rebildcentret.com

 

Mail: niels@moes.dk 

   

Rebildselskabet:

www.rebildfesten.dk

 

Mail: info@rebildfesten.dk

   
Degn Grafisk