Samlingerne

Indsamlingen til museet igennem årene omfatter et stort antal genstande med tilknytning til landbosamfundet, håndværk, indbo, skovbrug, tekstiler, husflid osv. Meget er opmagasineret og en mindre del er udstillet på museet. Derudover er der opbygget en større dokumentationssamling af fotos, beretninger, arkivalier o.l. med tilknytning til museets arbejdsområder. Folkemusiksamlingen indeholder instrumenter, nodebøger, visebøger og lydoptagelser.


De senere år har museet søgt at indkredse indsamlingen til primært at omhandle egnen i og omkring Rold Skov, ligesom vi forholder os meget til historien og provenu. Som regel er det folk der tilbyder os ”gamle ting” som man mener, kan interessere os. Vi går så ind i vurdering af det tilbudte materiale, ser på om vi har dubletter af det, eller det helt falder udenfor vores område. For museet handler det om at der en er god historie på det som vi tager ind, en historie der handler om bl.a.: hvem der har brugt genstanden, hvor og hvornår, fremstilling, brug og lokal tilknytning. Er der mulighed for medfølgende fotos, papirer og beretninger. Kan der blive en god historie ud af det.


Museet er meget interesseret i genstande, fotos og beretninger, der har tilknytning til Rold Skov og sognene omkring skoven. I de senere år har vi opbygget og suppleret nogle af vores specialsamlinger, bla. Hellum keramik (fra Rold Skovs pottemagerområde), glas fra Conradsminde og Mylenberg, krybskyttevåben, og jagt i almindelighed. Til skovhistorien efterlyser vi redskaber, uniformer, protokoller, fotos osv. fra de himmerlandske skovdistrikter.


Til folkemusiksamlingen efterlyses instrumenter (med en god historie), nodebøger, visebøger, fotos, erindringer, scrapbøger, folkedanserforeningsarkivalier, lydoptagelser, film osv. Har du noget der kan interessere museet.


Kontakt venligst museumsinspektør Niels Jørn Østergård, 98-391604,

 

Degn Grafisk