Rebild Spillemændene

Rebild Spillemændene består af 4 selvstændige orkestre der er organiseret i Rebild Spillemandslaug. Lauget blev allerede etableret i 1951 under ledelse af spillemanden Evald Thomsen. De fire grupper spiller på skift til søndagsdansen på museet. Derudover spiller lauget til alle former for arrangementer, hvor man ønsker at bruge traditionel nordjysk folkemusik. Lige fra private fester, gadeunderholdning, baller, kulturelle arrangementer. Grupperne kan også engageres sammen med dansere, der virker som igangsættere.

 

I slutningen af 1940 erne samlede spillemanden Evald Thomsen ( 1913-1993) en række gamle spillemænd fra Himmerland og Vendsyssel, med det formål at vedligeholde den nordjyske spillemandstradition. Med opførelsen af Spillemandsmuseet i 1951 fik spillemændene et fast tilholdssted, hvor der kunne arrangeres dans og koncerter. Det blev starten på lauget, og med tilgang og oplæring af yngre spillemænd, er det lykkedes at føre lauget videre til den udfomning det har i dag. 

Udgivelser på CD:

  • Det levende Håndværk 1992
  • Himmerlandsbal 1997
  • Traditioner Mødes 2001
  • 20 Melodier fra 1970 erne i 2011. 

Kontakt:

Rebildspillemændene v. Niels Jørn Østergård,

Spillemands-Jagt og Skovbrugsmuseet i Rebild,

Rebildvej 25 B, 9520 Skørping.

Tlf: 98-391604

 

 

 

 

 

 

 

eller laugets hjemmeside: www.rebildspillemaendene.dk

Degn Grafisk