Rationering og servering

En vigtig del af den lange rejse, var maden om bord på skibene. I udvandringsbølgens spæde start fik 3. klasses passagerer rationeret deres mad, og måtte selv sørge for at tilberede den i en lille kabys, der var stillet til rådighed. De højere passagerklasser fik serveret deres mad tilberedt. I takt med at komforten på skibene blev bedre, begyndte man også at servere tilberedt mad for 3. klasse. Maden blev indtaget i de dertil indrettede spisesale, der var opdelt efter 1., 2. og 3. klasse. Servicen har naturligvis været bedre på 1. klasse end på 3. klasse.

 

 

 

Meninger om maden

Mange af de udvandrere, som i breve beretter om deres rejse over Atlanten, nævner noget om maden. Der er dog delte meninger om madens kvalitet. En af de mere positivt stemte passagerer er en mand, som skriver følgende til sine forældre:

 

Ukendt brevskriver, 1923.

 


 

Kokke og anden besætning med ansvaret for bespisning om bord.

 

Når det var vejr til det foretrak udvandrerne at spise i det fri.

 

Der serveres mad til mellemdækspassagererne på dækket af skibet Norge.

 


 

Carl, som er mindre begejstret for kosten, beskriver først maden på skibet fra Esbjerg til England. Da han har skiftet skib, og er på vej over Atlanten, beskriver Carl også maden her:

 

 

 

Carl, 1912.

 

Tredje klasses spisesal på skibet New England, 1900.

 


 

 

Der var forskellige klasser på skibene, og på første klasse, var der en del luksuriøse ting, som tredjeklassespassagerer ikke kunne nyde godt af.

 

 

Nedenfor ses spiseplaner for passagerer på Thingvalla-linjens skibe:

 

 
Første klasses spisesal på skibet New England, 1900.

 

 

 

Degn Grafisk