Lønnen tredoblet

I Illinois kunne de bedst lønnede faglærte arbejdere således tjene 3,75 dollars om dagen, mens en almindelig landarbejder om sommeren kunne tjene 1,43 dollars om dagen. Dagslønningerne for tilsvarende erhverv var i Helsingør hhv. 0,85 og 0,60 dollars, hvorved der i procent er tale om en lønstigning fra Helsingør til Illinois på hhv. 340 % og 140 %. For nogle erhverv var der endda en forøgelse på op til 360 %. Hvis vi bruger valutakursen som beregnet ovenfor, kunne man således i Illinois tjene mellem 5,72 kr. og 15 kr. om dagen. Hvis vi går ud fra, at emigranterne ikke har haft mange fridage, hvilket synes at være tilfældet for mange af brevskriverne, og altså har arbejdet 30 dage om måneden, er det altså en månedsløn på mellem 49,9 og 112,5 dollars, hvilket svarer til mellem 200 og 450 danske kroner, mens den danske månedsløn for de tilsvarende erhverv så har ligget mellem 72 og 102 danske kroner.

 

 

 

Usikkert men tydeligt

Med denne udregning har en amerikansk landarbejder altså kunnet tjene væsentligt mere end den bedst lønnede danske faglærte arbejder. Disse tal er ligesom vores valutakurser præget af en vis usikkerhed, dels fordi lønningerne kan have været anderledes såvel i andre geografiske områder som i andre tidsperioder, dels fordi vores usikre valutakurs giver en tilsvarende usikker omregning af lønningerne fra dollars til kroner. Ikke desto mindre giver disse oplysninger et billede af lønfremgangen for de danske indvandrere, som fik arbejde i Amerika.

 

 
Et brev som dette fra 1862, har nok kunnet tænde rejselysten i folk herhjemme på bunden af det danske samfund, hvor mange var vant til at leve på sultegrænsen.

 


 

Billederne tilhører Jytte Poulsen

 

 

 

 

Degn Grafisk