Rebild historik

I 1951 byggedes det første museum i Rebild, med navnet Hjemstavns og Spillemandsmuseet.
Forud var gået et større arbejde for at bevare den traditionelle spillemandsmusik i Nordjylland. Spillemanden Evald Thomsen (1913-1993) havde igangsat en række aktiviteter, dels med indsamling af den nordjyske folklore, i form af nodebøger og instrumenter og dels at stå som arrangør af festligheder i Skørping, hvor de gamle spillemænd deltog og formidlede deres musik, bl.a. til de såkaldte Himmerlandsballer.

Skovløber Emil Blicher (1899-1968) deltog også i dette arbejde, både som interesseret i musik og dans, men også en dybfølt interesse for den rige og mangeartede kulturhistorie der fandtes i Rold Skov området. Disse to ildsjæle satte sig i spidsen for oprettelsen af et museum i Rebild. Den første bygning indviedes i 1951, senere udbygget til en trelænget ejendom i bindingsværk. Den lokale folklore havde fået sit hjemsted og egnshistorien i Rold Skov sit museum.

Dette grundlag har siden oprettelsen i 1951 været det bærende for museet, der i dag rummer samlinger, udstillinger og en bred vifte af aktivitetstilbud, alle med relation til skovlandets historie og den traditionelle folkemusik.

Læs mere om museets historie i bogen: Glimt af Himmerlandsk Folkekultur Før og Nu, udgivet 2002 i forbindelse med museets 50 års jubilæum. Kan købes i museumsbutikken.


Om museet

Museum Rebild er en selvejende institution, der drives af en museumsforening, hvis bestyrelse vælges blandt museumsforeningens medlemmer. Driften af museet støttes af Rebild Kommune.

Museets vedtægter (senest revideret i 2011) formulerer formålet således:

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling indenfor dets interesseområder virke til sikring af vores fælles kulturarv, samt belyse tilstande og forandringer indenfor kulturhistorien.


Museets arbejdsområder fordeler sig på følgende emner:

 

Den traditionelle folkekultur, før og nu, med særlig vægt på spillemandsmusik, folkelig dans, visetradition og folks egne beretninger. Museet fungerer samtidig som samlingssted og uddannelsessted for personer med interessen for folkekulturen.
 

Skovlandets kulturhistorie, med særlig vægt på Rold Skov området og Rebild kommune. Bl.a. fokus på skovbrugets historie, håndværk, jagt, træforarbejdning, skovens historie, skovens folklore, sagn og historier.
 

Kulturhistorisk Museum for Rebild Kommune.

Museet skal ved udstillingsvirksomhed, publikationer og anden formidling gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden.


Bestyrelsen:

 • Formand og kasserer: Arnt Johansen
 • Næstformand: Per Nielsen
 • Sekretær: Niels Jørn Østergård
 • Arne Pedersen
 • Kaja Pedersen
 • Finn Jakobsen
 • Emborg Svendsen
 • Hanne Hjortnæs
 • Egon Eltved
 • Britta Nielsen
 • Kai Bylling


Personale:

 • Museumsinspektør: Niels Jørn Østergård
 • Museumsformidler: Bodil Tvedegaard (freelance)
 • Folkemusikarkivet: Niels Bundgård (freelance)
 • Digitalisering og film: Søren Kjærgård Larsen (aktivering)
 • Webmaster: Tommy Nielsen (freelance)
 • Regnskabsfører: Hanne Jensen
 • Servicemedarbejder: Lone Barner
 • Servicemedarbejder: Marianne Brøner
 • Servicemedarbejder: Lea Jacobsen
   

Frivillige hjælpere:

Bestyrelsen og en lang række af museets venner yder frivilligt arbejde ved aktiviteter, havepasning, håndværksarbejde, film-foto og lydoptagelser, lettere konservering, renovering, magasinarbejde, museumspasning m.v.


Medlemskab af Museum Rebilds Museumsforening:

Kontingent for 2019: Enkeltpersoner 100 kr., Par 150 kr.
Du får årsskrift, kalender og gratis adgang til museet på hverdage.
Hør nærmere om firmamedlemsskab.
 

Degn Grafisk