Museum Rebilds Butiks- og Cafelaug.

Museum Rebild har igennem årene tilbudt et stort og varieret tilbud af aktiviteter til museets gæster. Det kan lade sig gøre, takket være en stor gruppe af frivillige – der bl.a. er tilknyttet forskellige laug og interessegrupper.


Aktuelle grupper er Rebild savværkslaug, Rebild Spillemandslaug, Husflidslauget, Rebildkvadrillen m.fl.

Museet tilbyder spændende udstillinger, både permanente og skiftende. Fra 2015 har temaet været Nye Horisonter – Ud- og Indvandring. I turistsæsonen (højsæsonen) fra maj til og med august er der ansat faste medarbejdere der varetager serviceringen af museets gæster med pasning af billetsalg, butik og rengøring, dog med frivillig hjælp ved større selskaber. Denne konstruktion er meget afhængig af de skiftende konjunkturer indenfor turismen og antallet af gæster der kommer.

Museet vil gerne opretholde åbningstid og tilbud til gæsterne også i yderperioderne – eksempelvis september – oktober måneder og søndagene i vinterhalvåret. Med henblik på at sikre åbningstid og servicering i disse perioder vil vi gerne i kontakt med interesserede der kunne have lyst at være med i et frivilligt servicerings- butiks og cafelaug.


Arbejdet består i billetsalg og orientering af gæsterne, betjening af butik og cafe, eventuelt rengøring. Om søndagene er det betjening af butik og cafe – da museets bestyrelse på skift varetager billetsalget.

Vi forstiller os en gruppe af interesserede sådan at det vil være muligt at skifte med vagterne. En vagt kan sagtens klares som enkeltperson, men for nogen er det mere trygt hvis man er to.

 

Vi sørger for den nødvendige information og oplæring – der kan blive tale om at tage det lille hygiejnebevis i forbindelse med pasning af cafeen. Ligesom vi vil administrere vagtplanen.


Som frivillig vil du støtte museet og dets muligheder for at lave formidling. Du vil møde mange forskellige gæster, få en god snak og glæde ved at kunne fremvise vores spændende egn og kulturhistorie. Mødet med museumsgæsterne giver også ofte en god dialog, og positive indtryk.

 

Fordele for dig:

Der bliver tale om et frivillighedslaug, uden honorar – men som aktiv frivillig servicemedarbejder vil vi gerne tilbyde en række fordele.:

  • Gratis adgang til museet og særarrangementer.
  • Tag dine gæster med på museet for halv pris.
  • Rabat ved køb i cafe og museumsbutik.
  • Du får museets årsskrift.
  • Socialt samvær med museets øvrige laug og grupper.
  • Et årligt medarbejdermøde.

 

Kontakt:

Museumsinspektør Niels Jørn Østergård, tlf. 98 39 16 04 eller

Oplys os om navn, adresse, telefonnummer og/eller e-mail-adresse, så kontakter vi dig.

Degn Grafisk