Foreninger og grupper.


En række grupper og foreninger er tilknyttet arbejdet omkring museet og varetager hver især væsentlige dele af museets aktiviteter indenfor folkemusikken, håndværk og husflid, praktiske opgaver. Det er altsammen på frivillig basis og er med til at give de enkelte deltagere og medlemmer en god oplevelse og en spændende fritidsaktivitet. Der er også mulighed for at involvere sig i konkrete opgaver som enkeltperson, museet har brug for mange hænder for at kunne opretholde det høje aktivitetsniveu.


Du er velkommen til at kontakte museet eller en af nedennævnte grupper og foreninger.

 

De 4 grupper i Rebild Spillemandslaug

Rebildkvadrillen

 

Rebild Savværkslaug

Degn Grafisk