Folkemusikarkivet


Traditioner omkring dansk spillemandsmusik, visesang, fortællinger og instrumenter er alle sammen elementer, der indgår i Folkmusikarkivets arbejdsområder. Arkivet indeholder bl.a. lydoptagelser, videofilm, bibliotek, nodearkiv, fotoarkiv, optegnelser og beretninger. Indenfor de senere år er dele af Spillemandskredsens arkiv implementeret i Rebild arkivet.


Museet i Rebild har altid haft eget arkiv. I starten af 2000 tallet overførtes det omfattende arkiv fra Hogager Folkemusikcenter ( ved Holstebro) til Rebild, og løbende vokser arkivet med bl.a. private samlinger. En vigtig del af arkivet er lydoptagelser fra perioden o.1950 – 2013, over 5000 lydbånd (spole og casette) plus videooptagelser. Her er der igangsat en større digitalisering af disse mange lydoptagelser.

Arkivet formidling er en kombination af museets faste og skiftende udstillinger, der handler om folkemusiktraditioner, instrumenter m.v. Arkivet har et nært samarbejde med Foreningen For Musikalsk Folkekultur om udgivelsen af skriftet ”Nordjysk Folkekultur”, der indeholder artikler, noder m.v. med udgangspunkt i arkivets indsamlinger.

Se nærmere på, www.FolkNord.dk