Folkemusikarkivet


Traditioner omkring dansk spillemandsmusik, visesang, fortællinger og instrumenter er alle sammen elementer, der indgår i Folkmusikarkivets arbejdsområder. Arkivet indeholder bl.a. lydoptagelser, videofilm, bibliotek, nodearkiv, fotoarkiv, optegnelser og beretninger. Indenfor de senere år er dele af Spillemandskredsens arkiv implementeret i Rebild arkivet.


Museet i Rebild har altid haft eget arkiv. I starten af 2000 tallet overførtes det omfattende arkiv fra Hogager Folkemusikcenter ( ved Holstebro) til Rebild, og løbende vokser arkivet med bl.a. private samlinger. En vigtig del af arkivet er lydoptagelser fra perioden o.1950 – 2013, over 5000 lydbånd (spole og casette) plus videooptagelser. Her er der igangsat en større digitalisering af disse mange lydoptagelser.

Arkivet formidling er en kombination af museets faste og skiftende udstillinger, der handler om folkemusiktraditioner, instrumenter m.v. Arkivet har et nært samarbejde med Foreningen For Musikalsk Folkekultur om udgivelsen af skriftet ”Nordjysk Folkekultur”, der indeholder artikler, noder m.v. med udgangspunkt i arkivets indsamlinger.

 

 

 

Udgivelsen "Nordjysk folkekultur" 1993 - 2012

1. årgang - no 1 - april 1993

 • Gårdsangere – Perletand og Herman.
 • Spillemanden Jens Jensen.
 • Anna Bjerregård, Klokkerholm.
 • Sagn og beretninger.

1. årgang – no 2 - december 1993. (udgået)

 • Bjergby Musik og sangforening.
 • Dansetradition i Nordjylland
 • m.v.

2.årgang - no 1 – (udgået)

 • Spillemandsslægten Johansen, Skørping.
 • Seksture og Trekanter.
 • Sanglege.
 • Spillemandsgrundskole.
 • Gamle lege.
 • Kielgasterne Hirtshals.
   
 • Nodehefte til 2. årgang no 1 (mel. efter Chr. Wollesen, Skørping). (ja)

2.årgang – no 2 - december 1994. (udgået)

 • Rold ballerne i 1870'erne
 • Hamborg sveitrit efter Chr. Skøtte.
 • Nogle spillemænd fra Østvendsyssel.
 • Alvilda Blicher, visesanger og syerske.
   
 • Nodehefte – melodier efter spillemænd fra Østvendsyssel. (ja)

3. årgang – no 1- august 1995. (udgået)

 • Historien bag Bedstefars spillebog.
 • Menuettraditioner på Randers egnen.
 • Vise efter Chr. Skøtte Jensen.
 • Fastelavn omkring 1920.
 • Hopsaspillemændene.
   
 • Nodehefte – Menuetter fra Randersegnen og Østhimmerland. (ja)

3. årgang – no 2 – september 1995. (udgået)

 • Jyde Peter – en spillemand fra Himmerland.
 • Mengler – en spillemand.
 • Jyde Peter og dansen.
 • Ulve og spillemænd.
 • Juletravlhed – artikel.
   
 • Nodehefte – Melodier efter Peder Pedersen (Jydepeter). (ja)

4. årgang – no 1 – august 1996.

 • Jens Peter Dam, Vendsyssel.
 • Traditioner i Vesthimmerland.
 • Fra min nodepult – Bo Skjærbæk.
 • Nordjysk folkekultur på plade og skrift.
 • Han Herreds spillemandslaug.
   
 • Nodehefte – Melodier fra Vendsyssel – indsamlet af Jens Peter Dam.

4. årgang – no 2 - maj 1997.

 • Musikhistorie for Randers by. (Anthon Jensen).
 • Småstykker om musiklivet i Randers.
 • Fra min nodepult – Bo Skjærbæk.
   
 • Nodehefte - Melodier af 3 Randers komponister(Bek, Høeg og Telling).

5. årgang – no 2 – december 1997

(er fejldisponeret m.h.t. årgang og årstal – skal ses i sammenhæng med det foregående hefte no 2 – maj 1997 – 4. årgang).

 • Landsbyspillemændene – af Anthon Jensen (Randersegnen).
 • Min egen historie – Anthon Jensen.
 • Anthon Jensens musikregnskab.
 • Minder fra Ørum sogn (lokalarkivet i Langå).
 • De spillemænd - Hjørring. (udgået)
   
 • Nodehefte – Melodier efter Anthon Jensen, Væth ved Randers. (ja)

5. årgang – no 1 – 1998.

 • Spillemænd fra Visborg sogn – Himmerland.
 • Skjolddansen.
 • Spillemandsmuseets Musikskole – 25 år.
   
 • Nodehefte – Melodier efter Morten P. Sørensen og Niels Holt, Visborg.

5. årgang – no 2 – 1998.

 • Spillemandstradition fra Det sydvestlige Vendsyssel og Han Herred.
 • Orkestre på Pandrupegnen.
 • Festtraditioner på Pandrupegnen omkring 1900-1950.
 • Himmerlandsdragten.
   
 • Nodehefte – Melodier fra det sydvestlige Vendsyssel og Han Herred.

6. årgang – no 1 – 1999 (kun hefte 1 i 1999).

 • Aksel Andersen, en spillemand fra Vendsyssel.
 • Danseindsamling i Vendsyssel.
 • Christian Nielsen, et glad menneske (visesanger).
 • Da man dansede i halvandet døgn, om spillemanden Johan Jensen (Vadum).
 • En gammel leg.
   
 • Nodehefte - melodier fra det nordvestlige Vendsyssel (Aksel Andersen).

6.årgang – no 2 - 2000 (kun hefte 2 i 2000). (Fur heftet). (kun få tilbage)

 • Spillemanden Lars Andersen Frøstrup.
 • Om spillemanden Jens Jeppesen.
 • Spillemænd og festtraditioner på Fur.
 • En 10 års jubilar på Fur.
   
 • Nodehefte: Spillemandsmusik fra Fur. (kun få tilbage)

7. årgang - no 1 – 2001.

 • Emil Nicolajsen, ”Bas Emil”, Støvring.
 • Ejner Christiansen, landmand og musikant, Års.
   
 • Nodehefte: Balmusik efter Ejner Christiansen, års.

7. årgang – no 2 – 2001.

 • Jens Frederiksen (1854-1943). Spillemandsmusik fra Als, Østhimmerland.
 • Nodehefte 1.

8. årgang – no 1 – 2005.

 • Spillemanden Jens Frederiksen (1854-1943). Spillemandsmusik fra Als, Østhimmerland.
 • Nodehefte

9. årgang - 2007. En Himmerlandsspillemand – en beretning om Jens Frederiksen fra Als.

 

10.årgang, 2010 Spillemandsmusik fra Gjøl

 • Spillemændene Niels Jakob Nielsen (1860-1933) – Jens Kristian Jensen ( f.1872) og Ejler Jensen ( 1898-1979).

 

11. årgang, 2012 Spillemandsmusik fra Vesthimmerland

 • Efter spillemændene:  Kresten Andersen, Carl Liengård, Jørn Rask Kristensen, Jens Nielsen Smed, Christian Peter Larsen, Hans Christian Sørensen, Hans Peter Jensen, Jens Christian Christensen Rytter og Christian Skytte Jensen.
Degn Grafisk