Folkemusik- og dans


Museet har i over 60 år været samlingssted for den nordjyske folklore, og der tilbydes hele året en række aktiviteter omkring musik og dans, ligesom der foregår et stort dokumentationsarbejde omkring den musikalske folkekultur. Der tilbydes undervisningsvirksomhed og museet rummer arkivet,”Folkemusikarkivet”.

 

Degn Grafisk