Frivillighedsaften på Museum Rebild

Mandag den 13. maj kl 19.00

 

 

Kom og hør nærmere om museets forskellige grupper og laug.

 

Måske kunne du få lyst til at være med i fælleskabet omkring arbejdet med vores lokale kulturhistoriske museum. Kom og få en snak med laugene. Vi synger nogle sange og serverer kaffe med brød.

 

Igennem årene har Museum Rebild (Spillemandsmuseet) haft tilknyttet et stort antal af frivillige sjæle, der via forskellige grupper og laug, har været noget af drivkraften i aktiviteter og formidling.

 

Spillemandsmusikken og folkedansen er velkendte, men også hjælp til vedligeholdelse, billetsalg, levendegørelse af gammelt håndværk og husflid, arkivarbejde m.v. har fordret stort engagement. Igennem de senere år er kommet der flere nye gruppe til: Butiks- og cafelaug, digitaliseringsgruppe og et savværkslaug. På bedding er tanker om at oprette et laug omkring udvandrertiden, et tema der har været på dagsordenen de senere år. Laugene er nødvendige for at vi kan opretholde aktiviteter og formidlingsniveuet på museet, samt opretholde en fast åbningstid.

 

Vi vil gerne være flere og derfor inviteres til en hygge/hverveaften, hvor museets laug præsenteres, og der er mulighed for en nærmere snak med repræsentanter for laugene Måske kunne du tænke dig at digitalisere folkemusikoptagelser, indgå i vagtskema med butiks- og cafelauget, spille sammen med onsdagsspillemændene, eller være med til at arbejde med udvandrertiden. Udover at være aktiv lægger vi stor vægt på det sociale samvær og en god snak. Vi håber mange vil dukke op til denne hverveaften. Vi spiller lidt for jer, vi synger sammen og der er kaffe med brød.

Degn Grafisk