Januar 2018

 

Projektet er  støttet  af Veluxfonden  under titlen: Digitalisering af Folkemusikarkivet i Rebild  ved ældre  frivilliges indsats.

 

Projektet har omfattet etablering og udbygning af de tekniske anlæg, digitalisering  af optagelser på spolebånd og cassetter  fra perioden 1973-77  samt udarbejdelse  af eksempel CD  med udvalgte lydoptagelser, se og hør nedenstående.

 

 

DIGITALISERING AF GAMLE LYDOPTAGELSER

Tekst til eksempel cd med lydoptagelser i rebild folkemusikarkiv.

Udarbejdet i forbindelse med digitaliseringsprojekt med deltagelse af frivillige seniorer - projekt 2017.

 

Se oversigt over de digitaliserede optagelser

Arkivet er hjemmehørende på Museum Rebild. Samlingen består af over 5000 lydbånd (spole og kassette), ca. 400 videobånd, bibliotek, node og fotoarkiv m.v. Arkivet er en sammenkobling af Museum Rebilds folkemusikarkiv, og samlingerne fra det nu nedlagte folkemusikcenter i Hogager ved Holstebro.


Arkivets indhold er primært lydoptagelser fra perioden o. 1950 – 2017 ff., med spillemænd, visesangere og fortællere, og dermed en bred dokumentation på traditionel dansk musikalsk folkekultur. Nodebøger, fotos og bibliotek har et provenu, der rækker langt tilbage i tiden, med de ældste dele fra starten af 1800 tallet. Centrale dele af samlingen er materialer fra større indsamlingsprojekter i 1970- 80 erne, hvor der var ekstra stor fokus på dansk musikalsk folkekultur. Der tales ligefrem om en revival for dansk folkemusik i denne periode, og i en række lokaliteter, især i Nord-, Midt- og Sønderjylland fandtes levende og ubrudte traditioner, der gav rig mulighed for dokumentation og lydoptagelser.

 

Der er igangsat en digitaliserings proces for det store arkiv hvor store dele af materialet fra 1971-1977 er overført digitalt. Museum Rebild søger at fremme denne proces ved at involvere frivillige seniorer, som arkivmedarbejdere. Det digitale arkiv vil være af stor værdi for alle der arbejder med dansk folkekultur, forsknings-og formidlingsmæssigt, eller af almen interesse. I forbindelse med digitaliseringen opbygges en database, der giver mulighed for søgning på konkrete personer og indhold. Den vedlagte CD er eksempler på arkivoptagelser fra perioden 1973-1978.

 

Niels Bundgård har brugt i hundredevis af timer sammen med digitaliseringsudstyret.

Degn Grafisk