Udvandringen fra Helberskov

 

Udvandringen fra Helberskov i Als Sogn , Østhimmerland til USA i perioden ca. 1860 til ca 1930 eksemplificeret ved familierne Salling og Juul-Petersen.

 

Kilder. En del breve og beretninger er lagt på nettet, http://www.helberskov.eu/udvandring.htm og http://www.helberskov.eu/ny_side_93.htm. Desuden er der materiale på Lokalhistorisk arkiv for Als og omegn .Endelig er originalmaterialer og oplysninger om familien Juul Petersen skaffet hos Carl Juuls børn Niels Juul-Petersen, Støvring og Else Juul-Petersen ( gift Otte) i Hadsund.

 

Udvandringen fra landsbyen Helberskov begyndte i 1859 med at to unge mænd tog af sted til USA. Begge deltog i den amerikanske borgerkrig 1861- 1865 og den ene blev dræbt ved Atlanta. Det var stadig kun få der udvandrede i 1860’erne, 70’erne og 80’erne, men i 1890’erne tog afvandringen fart og i perioden 1905 til 1945 udvandrede ifølge den lokale lærer Ulrichsens statistik 60 - 70 % af drengene og 45 - 50 % af pigerne fra landsbyen. Det betyder at udvandringen fra Helberskov er en af de største i landet set i forhold til befolkningstallet.

 

 

 


 

Familien Salling.

Denne families udvandringshistorie begynder med en gårdmand Niels Peter Nielsen bosat lige nord for Helberskov hvis ene søn udvandrer omkring 1880. Sønnen slår sig som de fleste nordjyder ned i Midtvesten, men ender i Californien, ifølge en udateret beretning af Carl Juul, der selv udvandrede senere.

 

Efter mange år vender han hjem til familien, der tror han er død og han trækker næsten alle sine søskende med til USA. Kun en, Marius, blev tilbage – måske fordi han skulle føre gården videre.

 

 

 

 

 


 

Den sidste datter blev i Danmark, giftede sig og fik en stor familie. Udvandringen tog igen fart, da hendes ældste datter var 15 år i 1905. Formodentlig har hendes udvandrede morbrødre og mostre i USA gjort det lettere at tage beslutningen.

 

De to gamle forældre sidder så alene tilbage. Da alle børnene nu er i USA er der ikke mere der holder dem tilbage i Danmark så i 1925 tager de også billetten til Californien. 

 

 

Familiens udvandring er meget omfattende idet næsten to hele generationer rykker til USA, hvor en stor del ender i Californien. Det er helt oplagt at de trækker hinanden med over Atlanten – måske fordi der viser sig bedre muligheder for 

 

at etablere sig og få et økonomisk godt liv i USA. Ud over familien kunne de møde mange jævnaldrende kammerater fra Helberskov, så de unge immigranter har støttet hinanden og holdt sammen.

 

 


 

Familien Juul Petersen

 

Yderst til venstre i billedet ovenfor ses Carl Juul-Petersen (1897-1985) som er den af udvandrerne fra Helberskov som har skrevet mest om sin egen udvandring og om udvandringen fra landsbyen generelt.  Carl Juul er en af 4 søskende, der tidligt mister begge forældre og som alle udvandrer som unge. Forældrene Jens Ibsen Juul-Petersen (1869-1914)og Maren Axelsen (1869- 1912) havde en lille gård i Helberskov. Ud over Carl er der Peter Axel, Erik Andreas og en søster Ketty Margrete. Ved faderens død bliver gården solgt, og der bliver udpeget en formynder for børnene, der bliver anbragt hos familiens venner, naboer og familie.

 

 

 

En Niels Lund Pedersen fortæller mange år senere, at Carl efter faderens død først kommer til hans hjem, en gård i Skelund. Denne gård er ejet af Valdemar Petersen og Andersine Bertelsen Lund, der er en ungdomsveninde fra Helberskov til Maren Axelsen. Det er til familien på denne gård han sender sine Amerika-breve hjem 1916 og det er til denne gård han vender syg tilbage fra Argentina i foråret 1927. Senere i 1928 bliver Carl gift med en datter fra denne gård, Helga Margrethe Pedersen (1907- 1991). Carl ville gerne udvandre til Rhodesia, men Helga siger nej. De slår sig først ned i en ejendom ved Hurup, hvorefter Carl blev bestyrer på en gård i nærheden, inden parret fra 1949 fik en købmandshandel i Terndrup. De får børnene Niels, Bente og Else.

 

 


 

Om årsagen til udvandringen i 1916 fremgår det af et senere interview:

 

 

Sønnen Niels Juul fortæller at Carl først rejser til en onkels bror Jeppe Nielsen, Merills Grove i Iowa  sammen med bekendte fra egnen nemlig  Oluf Christensen fra Veddum og Christian Thorup fra Als. Carl holder forbindelse med de to og arbejder i nærheden af dem i den første tid i USA. Carls to brødre Axel og Erik, der udvandrer 1922 rejser også først til onklens bror men fortsætter så til Californien, hvor Carl har slået sig ned sammen med en række unge mænd fra Helberskov som nævnt ovenfor. Der er altså venner at rejse sammen med og familie at rejse over til, så der er et trygt udgangspunkt.

 

Endelig nævner Niels og  hans søster Else lærer Ulrichsens indflydelse. Han lærer de unge engelsk i aftenskolen om end med meget dårlig udtale og har sikkert fortalt om de udvandrede fra Helberskov, hvis færden han følger nøje med i de 40 år han er lærer i Helberskov.  En af Ulrichsens døtre har skrevet om faderen, der sent i sit liv besøger en del af sine udvandrede elever fra Helberskov.

 


Carls mange kort og breve

Det første livstegn fra Carl er et kort med et billede af Ellis Island skrevet på udvandringsskibet til Carls bedste ven.

 

Det første brev skriver han til Valdemar og Andersine, da han er nået frem til sin onkels bror i Iowa. Det handler mest om den lange rejse til vands og til lands, der har varet ca. 3. uger.

 


 

Det næste brev er også til Valdemar og Andersine skrevet den 3. december 1916, hvor Carl fortæller om sine oplevelser det første halve år i USA. Her får vi at vide at han har haft 10 forskellige arbejdspladser, hvad han har tjent, hvordan høsten har været, priser på fx majs, religiøse forhold på egnen m.v. Han slutter med disse vemodige betragtninger:

 

Carl opholder sig i USA i flere år , flytter rastløst rundt og arbejder inden for mange brancher. 1918 rejser han sammen med Oluf Christensen vestpå til Californien hvor han opholder sig i Los Angeles og San Francisco. For at finde bedre arbejdsvilkår fortsætter de to venner til Seattle Washington, hvor Carl først arbejder i skibsværftsindustrien hvorefter han bliver medhjælper på en farm lidt udenfor byen i White River Valley. Da ejeren skulle til Alaska, hvor han havde en andel i en guldmine, blev Carl bestyrer på farmen, som han skal have kaldt sit andet hjem i Amerika. I sommeren 1918 sender han igen et postkort til vennen Christian Poulsen.

 

 


 

Inspireret af en rejsende englænders spændende fortællinger fortsætter han i 1919 via Stillehavsøer som Hawaii, Samoa og Fiji til Australien og New Zealand.  Han opholder sig mest på sydøen New Zealand og arbejder i kulminer og i landbruget. Han vender dog tilbage til USA i begyndelsen af 1922 og opholder sig i Californien sammen med mange andre udvandrere fra Helberskov. 1925 tager han hjem til Danmark og aftjener sin værnepligt 9 måneder i 1926 ved kystartilleriet inden han rejser til Argentina i slutningen af året. Han arbejder her på en stor forpagtergård, men bryder sig ikke om at være der, så han vil tilbage til USA. Han bliver dog tvungen hjem til Danmark efter nye papirer i 1928. På rejsen bliver han meget syg af tyfus og det tager lang tid med at blive rask. Han gifter sig derefter med Helga. Det er hans mening at udvandre til det sydlige Afrika, hvor han har bekendte, men hustruen vil ikke med og derfor bliver han hjemme og lever resten af sit liv i Danmark. Han har efterladt adskillige beretninger og artikler om sine rejser og en stor mængde postkort og fotografier.
  

Desuden er der breve og postkort fra mange af de steder, han har opholdt sig. Carls Børn har været samlere og har passet på de gamle kort og breve. Derfor er der i dag et usædvanlig stort og godt materiale både til Carls egen odyssé og til andre udvandringshistorier fra Helberskov.

 

 

Degn Grafisk