Barndommen i Vive

 

Tæt ved Dalsgaards Teglværk i Vive sogn lå et bolsted kaldet Holmdahlshus. Her blev Anders Christian Frost født 30. 9. 1847. Han blev døbt i Vive kirke, og ifølge kirkebogen fik han efternavnet Christensen. Faderen hed Christen Andersen, moderen hed Karen Marie Christensdatter, men på himmerlandsk vis havde forældrene tilnavne og blev kaldt henholdsvis Frost og Koch. Forældrene sad til leje hos farfaderen. Sandsynligvis var familiens økonomi nogenlunde, for besætningen bestod af to heste, 10 kreaturer og nogle får.

 

Anders Frost var plejebarn i Als.
Lokalhistorisk Forening for Als og Omegn
.

 

 


 

Ulykken ramte familien

Anders Frost fik tre søskende. Da han var 8 år ramte ulykken familien, idet moderen druknede i en mergelgrav. En lillesøster døde kort efter og tre måneder senere nedbrændte stuehuset. Faderen, der nu alene skulle forsørge tre små børn og sin gamle far, ”befandt sig da i en meget beklagelig tilstand”. Han giftede sig med en enkekone med et barn, og Anders blev sendt hjemmefra.

 

PLEJEBARN HOS ”SNOG SØREN” I ALS

Anders blev plejebarn hos gårdmand Søren Sørensen, kaldet ”Snog Søren”, i Als. Han fortæller, at plejefaderen tog sig af ham, hvilket lyder, som om Søren var en godhjertet mand. Skolegang blev dog kun til et par års undervisning.

 

 

Plejefaderen døde, da Anders var 13 år, gården blev solgt og Anders bortfæstet til ”Bitte Soren” i Als. Hvordan han havde det her, fortæller han intet om. Derimod fortæller han, at han intet konfirmationstøj havde, da han 1861 blev konfirmeret i Als kirke. Heldigvis forbarmede en tante sig over ham, så han blev ekviperet. Faderen og stedmoderen omtales ikke.

 

 


 

Gående post fra Lyngby til Aalborg

 

Efter et par år med ansættelse på gårde kom Anders til postfører Jørgensen i Lyngby. En gang om ugen bragte han kongelig post fra Lyngby til Aalborg. Turen gik over Terndrup, Store Brøndum, og Lindenborg til Aalborg – en spadseretur på ca. 30 km.

 

Dagen efter gik hjemturen over Storvorde, Gudumholms fabrikker, Sdr. Kongerslev og Bælum til Lyngby. Samme tur skulle en gang om ugen besørges pr. vogn. Gennem to år bragte han post ud på denne rute, og det blev begyndelsen til et liv i postens tjeneste.

 
Anders Frosts postrute gik omkring Lindenborg slot.
Maleri af Søren Pedersen.

 

 

 


 

Kommis hos købmanden i thustrup

 

Anders Frost lærte handel og regnskabsføring, mens han var ansat hos købmand Jeppe Nielsen på herregården Thustrup i Fræer sogn. Thustrup, ejet af Hjorthfamilien, var dengang et lille samfund med mølle, smedje, købmand og håndværkere som murer og snedker foruden forvaltere og tjenestefolk på selve herregården.

 

Gennem disse år, såvel som de år Anders gik post, kom han i kontakt med mange folk. Det kom ham til gode senere i livet – på den anden side af Atlanten.

Herregården Thustrup, hvor Anders Frost var kommis hos Købmanden.
Foto: Flemming Hjorth.

 

 

 


 

Kolonisering af Floridas sydlige østkyst

 

ANDERS FROST OG SØSTEREN UDVANDREDE TIL ILLINOIS I USA

 

Skønt Anders Frost var forlovet med Maren Andersen, født 1852 på en gård i Sejlstrup, forlod han Thustrup i 1873. Han var da 25 år og løste billet til USA. Efter to ugers hård rejse over Atlanten ankom han til Boston den 3. april 1873. Sammen med søsteren Maren rejste han til Springfield i staten Illinois. Maren fik arbejde på et hotel, blev gift med en farmer i Dwight, men døde kort tid efter af tyfus.

 

 

Nybyggerhus. Familien ukendt.
Lokalhistorisk Arkiv for Skørping Kommune.

 

I Illinois hutlede Anders sig gennem livet uden fast bopæl, forfulgt af uheld og sygdom. Han var afhængig af gode folks velvillighed, ofte danskere, som han kendte i forvejen som Ole og Stine, der var udvandret fra Veddum. Efter søsterens død forlod han ”den forbandede stat Illinois”.

 

ANDERS FROST GRUNDLAGDE TO BYER OG MANGE BYGDER I DET NORDLIGE WISCONSIN

I 1876 ankom Anders Frost til New Denmark i Wisconsin, og her tog hans liv en ganske anden drejning. Heldet var med ham, han opkøbte og solgte varer, og i 1877 arriverede hans danske kæreste Maren. De giftede sig og flyttede til vildnisset Maple Valley i den nord-østlige del af staten, hvor Anders havde købt et stykke land med gode træer og en ussel hytte til beboelse.

 

 

 

Anders tilbød kolonisterne at hente og bringe varer fra byen Oconto og samtidig medbringe post og aviser. Det blev begyndelsen til en eventyrlig karriere. Han tjente gode penge ved fældning og salg af træer til de store savværker i området og opkøbte meget land. Derefter grundlagde han to små byer i skoven, Frostville og Mountain. I disse byer byggede han bl.a. hotel til beværtning af skovarbejderne, fødevarebutik mm., posthus og skole. Det medførte, at flere danskere flyttede dertil – deriblandt hans bror Søren og Marens bror Anders Gregersen.

 

Frost fik betroede embeder som postmester og fredsdommer og blev medlem af skolekommission, sogneråd og amtsråd. Han var glødende republikaner og blev i 1895 valgt til rigsdagsmand. Han var foregangsmand for grundlæggelsen af adskillige nybygder og oprettelse af posthuse.

 

 

 

 

 

 

TRE ÆGTESKABER, 10 BØRN OG BESØG I DANMARK

Maren døde efter det fjerde barns fødsel i 1885, og Frost giftede sig med naboens datter, Maren Hansen, hvis familie kom fra Møn. Han tog derefter på en rejse til Danmark i 1886/87, hvor han på hjemegnen opfordrede unge mænd til at rejse til Wisconsin. Flere fulgte hans råd og tog med til Frostville.

 

Tilbage i Wisconsin mistede Anders sin anden kone. Catharine Johnsen, født i Nordslesvig, påtog sig opgaven som hustru, og mor for hans 5 børn. Dette ægteskab blev velsignet med 5 børn.

 

Frost var en pioner og fik stedse nye ideer. Han tog til Florida, blev agent for Florida East Coast Railway og Model Land Company, som ønskede at kolonisere den sydlige østkyst. Nord for Miami i Modello/Dania byggede han hus med fødevarebutik, skole, hotel og posthus, og blev udnævnt til postmester.

 

Omkring 1898-1899 kom 12 danske familier til Dania og tre år senere 30 danskere fra Oconto i Wisconsin. Omkring 1900 flyttede Frost-familien til Dania, der i 1904 blev købstad og hurtigt voksede.

 

Frost blev demokrat, medlem af byrådet og udnævnt til Notarius Publicus for staten Florida. Han skabte sig en formue bl.a. ved opkøb af jord, udlejning af huse og ved anlæggelse af en tomatfabrik. I 1908 var han en tur i Danmark. Han døde i 1924 – 67 år gammel.

Anders Christian Frost udvandrede i 1873.
Foto fra bogen ”30 Aar i Amerika”.

 

 

 

 


 

I 1908 blev Anders Christian Frosts erindringer udgivet i Danmark. Bogens titel er:
30 Aar i Amerika. Skildring af en Danskers Liv i Amerika. Den ligger til grund for
beretningen om Anders Frost med citater fra bogen.
Supplerende oplysninger om Frost fundet på internettet.

Degn Grafisk