Elendige sociale forhold i slutningen af 1800-tallet

Gerding skole ca. 1909

 

I det lille østhimmerlandske sogn Gerding boede der i 1880 i alt 166 personer. Befolkningen – 35 familier var fordelt på 11 gårde og 19 huse.

 

De fleste af husene var jordløse, og familierne, som boede her, måtte ofte gå kolde og sultne i seng, da daglønnen ikke kunne brødføde en børnefamilie.

 

Nogle børn blev sendt rundt til gårdene for at tigge lidt mælk eller brød. Andre blev sendt ud at tjene på gårdene som hjorddreng eller gåsepige – helt ned til 7-årsalderen.

 

Husmænd med lidt jord, som oftest marginaljord, måtte supplere indtægten som håndværkere eller daglejere på gårdene. På gårdene var der to til tre tjenestefolk. De havde lange arbejdsdage og boede som oftest under kummerlige forhold f.eks. i hestestalden, og fik en ussel løn. Fremtidsudsigterne var nedslående og derfor udvandrede mange unge til USA i håb om bedre levevilkår. Nogle gårdmandssønner, som ikke havde udsigt til en gård, drog samme vej.

 

 


 

Unge arbejdsdygtige udvandrede

Arbejdshold ved Håls bro 1895

 

Ifølge Københavns Politis Udvandrerprotokoller, Det Danske Udvandrerarkiv (internet) udvandrede mindst 40 personer til USA i perioden 1865 til 1906. Omtrent halvdelen rejste ud i løbet af 1880’erne. Det var hovedsageligt unge, ugifte tjenestefolk. Det var indsiddere (folk der sad til leje), landarbejdere, et par håndværkere og et par gårdmandssønner. Blandt udvandrerne var der kun få ægtefolk, og fem børn. Adskillige var i familie med hinanden ofte søskende. Staterne Nebraska, Wyoming og Iowa var de fortrukne mål.

 

Databasen giver oplysninger om dem, der rejste over København. Andre rejste ud fra f.eks. Esbjerg, Hamborg eller Bremen, og de er ikke medtalte.

 

Nogle kvinder blev efterladt i Gerding, hvor de efterfølgende fødte såkaldte ”uægte” børn. Kæresten eller ægtemanden var i Amerika (iflg. kirkebogen).

 

 

 


 

Tre brødre og en søster fra Carlshuset udvandrede

 

Landarbejder Carl Andersen og konen Levithe måtte tage afsked med fire af deres fem børn, der udvandrede til Rawlins i staten Wyoming.

 

Niels Peter Carlsen, født 1856, udvandrede sammen med konen Kirstine i 1882.

 

Anders Carlsen (f. 1862) udvandrede i 1884 sammen med kæresten Albertine Johansen fra Håls (f. 1865 i Sverige). De giftede sig tre måneder efter ankomsten til USA. Fem år senere, 1889, kom Albertine hjem til Gerding med ægteparrets tre små piger for at få dem døbt i kirken. Efter godt et års forløb rejste hun og pigerne tilbage til Wyoming. I 1900 havde ægteparret seks børn.

 

Caroline Carlsen (1859-1952) udvandrede i 1885 og blev gift Johnson. Hun besøgte Gerding i 1903 med mand og barn. Hun døde 1952 i Rock Springs.

 

Peter Christian Carlsen (f. 1852) og konen Ane Marie rejste ud i 1886. De var en tur hjemme, men rejste tilbage til Wyoming i 1893 sammen med et barn. Han kaldes da particulier, hvilket må betyde, at han var formuende.

 

 

 


 

Børnearbejde omkring 1910

 

Anders Peter Jensen (1902-1998) blev hjorddreng på Gerdinggård som 7-8 årig. Dagen begyndte klokken 5 om morgenen med at trække 6-8 køer i engen eller ud i Hødalen. Han var lille og spinkel af vækst og fik en lang stage bundet på ryggen, for at køerne ikke skulle løbe ham over ende. Fårene skulle flyttes, og mælk i en flaske medbringes til et lam. Ofte kom han for sent i skole, og der måtte betales mulkt (bøde). Efter skoletid måtte han tilbage til arbejdet. Lønnen var kosten og et par træsko.

 

 

 


 

 

Fire søskende fra Bækhuset sendt til USA

 

 

Studerøgter Severin Jensen (1852-1930) og konen Marie (1865-1955) boede i Bækhuset med ni børn. De fire ældste udvandrede til USA. Rejsemålet var Fullerton i Nebraska til deres onkel Willis Christensen (1858-1938) og faster Mariane Jensen (1854-1935), der var udvandret fra Gerding henholdsvis 1885 og 1891. De havde skrevet til Marie og Severin og rådet dem til at sende deres børn til Nebraska, for her at få betydelig bedre levevilkår end i det danske. Onklen ville betale billetterne, og de sociale forhold gjorde, at de fire søskende udvandrede.

  Fire søskende genforenet i Nebraska i 1905. Til venstre ses deres kusine Jacobine Christensen (1886-1918), udvandret sammen med moderen i 1891. Dernæst ses Peder Christian, Jens, Jakobine og Marie Jensen.

 

Peder Christian Jensen (1893-1962) var knap fyldt 12 år, da han i 1905 udvandrede sammen med to ældre søskende. Lige som de andre arbejdede han på onklens farm. Men det var hårdt arbejde, og han længtes hjem til Gerding. Efter 4-5 år rejste han hjem sammen med søsteren Jakobine. Han giftede sig med Anne Nielsen fra Gerding og overtog faderens hus. Han tilkøbte jord, så det blev et lille husmandsbrug. Sidst i 1920’erne blev han statshusmand i Hødalen. Han og Anne fik seks børn.

 

 

 

Jens S. Jensen og Katherine med deres to første børn.

 

Jens Sørensen Jensen (1889-1938) var 15 år, da han udvandrede i 1904. De første år boede og arbejdede han på onkelens farm i Fullerton. Han giftede sig ca. 1911 med Katherine Langan, der var af irsk/amerikansk afstamning. De havde en farm i Cedar Rapids og flyttede senere til Central City. De fik ni børn. Et barnebarn har besøgt familien i Danmark i 1982.

 

Jakobine Jensen (kort før anden udvandring i 1912) og søskende Carl, Anne – og Anders Peter Jensen, der blev hjorddreng som 7-8 årig.

 

Jakobine Jensen (født 1891) var 14 år og lige konfirmeret, da hun i 1905 udvandrede sammen med to søskende. Hun arbejdede også på onklens farm, men efter nogle års forløb fulgte hun sin lillebror Peder Christian tilbage til Gerding. Hun boede hos forældrene i Gerding i et par år, men i 1912, da hun var 21 år, udvandrede hun igen – nu sammen med en ung mand, Søren Chr. Pedersen. De rejste til Fullerton, men Jakobine døde som ung derovre.

 

 

 

 

Maren Marie Jensen (1887-1962) udvandrede i 1905 sammen med to mindre søskende og sin kommende mand Niels Peter Davidsen, født i Askildrup (1883-1950). De kom alle til at arbejde på onklens farm i Fullerton. Marie og Niels Peter giftede sig i 1909, hvorefter de bosatte sig på en farm i Adams. Her blev deres 4 børn født. Senere flyttede de til Lincoln, hvor han arbejdede på en kalkunfarm. De genså aldrig fædrelandet, men to af deres børnebørn har besøgt familien i Danmark i tiden 1959 til 2011.

 

Degn Grafisk