Om mormonkirken

 

 

 

Mormonernes vandring igennem ørkenen, fra en bog om mormonismen
1853. Fra bogen ”Oh, du Zion i vest” 1965.

 

 

UTAH – DET FORJÆTTEDE LAND FOR MORMONER

Utah og byen Salt Lake City blev med mormonernes tro og engagement målet for de første udvandrerbølger fra Europa. Opbygningen af dette nye samfund krævede mange hænder, og det kunne man bl.a. skaffe ved at opfordre nye medlemmer i Europa til at udvandre og søge mod det forjættede land, for at deltage i opbygning af mormonstaten.

 

Mormondåb. Fra bogen ”Oh, du Zion i vest” 1965.

 

 

DEN EVIGE REJSEFOND

Bevægelsen vedtog på sit kirkemøde i 1849, under ledelse af Brigtham Young (1801-1877) at oprette en rejsefond, der skulle fremme udvandringen fra Europa. De fleste udvandrere var mindre bemidlede såsom arbejdere, tjenestefolk og husmænd, og ved at tilbyde dem gratis rejse havde mormonerne gode kort på hånden. Dog skulle rejseudlægget betales tilbage efter bosætning i Utah, deraf navnet ” Den evige Fond”.

 

GRUNDLOVEN – FRIHED TIL ANDRE RELIGIONER

Helt særlige forhold gjorde sig gældende for mormonernes fodfæste i Danmark omkring 1850. I 1849 fik Danmark sin første grundlov, og som det første land i Europa, gav den fuld religionsfrihed til alle. Det gav mormonerne mulighed for at udføre deres missionsarbejde helt frit. Blandt de første missionærer der kom til Danmark fra USA, var den danskfødte Peter Olsen Hansen. Han bekendte sig til mormonerne og kunne starte sit missionsarbejde. Han oversatte i 1851 Mormons Bog til dansk.

 

FRA BAPTIST TIL MORMON

Mormonmissionærerne tog fra begyndelsen især fat i de to store baptistmenigheder, der var i Danmark, nemlig i København og Aalborg. Erfaringsmæssigt var de meget lydhøre for mormonernes lære. Især Aalborg baptisternes leder, ejeren af Nørresundby Jernstøberi Hans Peter Jensen (1815-1883) blev talerør for den nye bevægelse og en ihærdig agitator. Han solgte i 1852 sin virksomhed, og overførte pengene til ”Den evige Rejsefond”, hvilket var stærk medvirkende til en markant udvandring fra Nordjylland til Utah.

 

 

 

 


 

Mormonudvandringen

 

Damperen Obotrits afrejse den 20. december 1852.
Fra bogen ”Oh, du Zion i vest” 1965.

 

 

 

 

 

 


Anders Peter Frosts historie

 

 

Anders Peter Frost blev født 1857 i Vidstrup ved Hjørring. Faderen Chresten Jensen Frost havde en større gård i Vidstrup. Anders var nummer 6 ud af en børneflok på 6. Der var ikke arbejde til alle børnene derhjemme, så de måtte ud at tjene. Anders skulle som 12 årig være hyrde for kreaturer og får. I sine erindringer nævner Anders P. Frost, at de ofte i hjemmet havde besøg af mormonprædikanter.

 

Anders Peter Frosts forældre i Vidstrup.
Faderen hed Chresten Jensen Frost.

 

 

I en alder af 17 får Anders arbejde i Tyskland, nærmere betegnet i Slesvig – Holsten. Han arbejder ved landbrug og er hestepasser. Herefter aftjener han sin værnepligt i den danske flåde og er på havet næsten et år.

 

 


 

Til Utah

I 1880 emigrerer Anders Peter Frost til USA, og ankommer til staten Utah. Han finder løst arbejde rundt omkring, ved landbrug og jernbanen. I 1883 gifter han sig med Christine Steffensen, og de erhverver en mindre farm.

 

Anders Peter Frost sammen med sin anden kone Rebecca og datteren
Christine, 1892.

 

Der kommer fire døtre, som dog alle dør som spæde. Efter Christines død er det igen løst arbejde, indtil Anders tager en landbrugsuddannelse i 1893. Samme år gifter han sig med Rebecca, og de får en række børn. Tilsyneladende flytter de noget omkring og har større og mindre farme, som de driver. I 1917 køber de en større farm i Oakley. I deres alderdom klarer de sig med mindre, Rebecca dør i 1935 og Anders i 1942.

 

 

Anders Peter Frosts hus i Bensonwood, Utah.

 

 


 

 

Kaldet som missionær

 

Anders Peter Frost bliver aktiv i mormonbevægelsen, hvilket også fremgår af hans erindringer. Familien er aktive i templet (kirken) – og deltager i menighedsarbejdet. På et tidspunkt får Anders Peter en kaldelse til at udføre missionsarbejde. I 1899 rejser han sammen med 22 ældstebrødre til Danmark, og de næste par år er han rundt i Danmark for at missionere. Resultatet af rejsen til Danmark bliver, at ca. 150 personer fra flere europæiske lande følger med tilbage til USA og staten Utah.

 

 

 

Kontakt til Danmark

Der er fortsat kontakt mellem familien Frost i USA og familien i Danmark. Anders Peter Frosts 8. barn Vesta har besøgt Ingrid og Kaj Bylling i Terndrup. Vesta er Ingrids fars kusine. Familien Frost i USA er stadigvæk udøvende mormoner og ville missionere for familien, da de var i Danmark. Vestas søn Jørgen Boyer er ”second man” i det mormonske counsil, Elderrådet.

Anders Peter Frost som missionær i Danmark 1899.

 

 

 

Degn Grafisk