Søren Pedersen

 

 

Søren er født 29. 6. 1852 i et hus på Mølgaardsmark vest for Haubro som det 5. af i alt 10 børn. Han er døbt i Haubro kirke. Søren Pedersen døde i Colman, Moody County, South Dakota, den 12. april 1936, 83 år gammel. Han er bisat på kirkegården Pleasent Hill Cemetery.

 

Hans far var muremester og væver under Mølgaard gods Peder Jensen, 1821-1865. Han kom fra Mors og beskrives som gemytlig og vellidt. Han døde i en arbejdsulykke ved et styrt fra kirketårnet i Haubro, da Søren var omkring 13 år. Hans mor var Ane Mikkelsdatter, 1823-1910. Hun kom fra Salling. Hans mor beskrives som dygtig men stram i det overfor børnene.

 

 

 


Arbejdslivet som hjorddreng og landarbejder

Mølgaard gods

 

 

1858-1868

På grund af familiens fattigdom blev Søren, ligesom flere andre af drengene i familien, sendt til Mølgaard gods for at ernære sig selv som hjorddreng. Først for gæs senere for får og kreaturer. Søren får aflagt tøj og mad på godset, men godsejeren bestikker præsten i Aars, så at Søren kan arbejde hele tiden og ikke behøver at komme i skole. 

 

Livet i karlekammeret er præget af druk, hor og slagsmål, men Søren kommer under stuepigen Anmaris beskyttelse. Hun optræder som reservemor, reparerer Sørens tøj og tilkalder godsejeren, hvis Søren udsættes for overlast af andre ansatte. 1866 blev Søren konfirmeret fra Vester Hornum kirke. Han får et sæt tøj og aflagte støvler fra en af godsejerens sønner. Han er kun til forberedelse to gange, men igen bestikker godsejeren præsten. Kundskaber: mg ? og opførsel: mg. Ikke så sært at præsten tager forbehold overfor Sørens kundskaber.

 

1868-1869

Søren arbejder hos en gårdejer Just i Svoldrup. De to yngste børn er aggressive og vil tæve Søren, men den ældste søn er ok. Lønnen er ifølge Sørens beretning 35 daler om året, samt to pund uld og et par skovbotræsko.

 

1869-1875

Da han er 17 år gammel, kommer han til Søren Smed i Haubro, hvor han først er ansat som bette-karl. Her er Søren meget glad for at være, og husets kvinder overtager pasningen af Sørens tøj. Smeden sørger for at få gang i en aftenskole, så at Søren får lært at læse og skrive over et par vintre. Som arbejdsgiver kræver smeden hårdt arbejde, men stikker også Søren en ekstra daler ind imellem. Smeden oplærer ham som medhjælp i smedjen og hjælper ham over i møllebranchen.

 

 


Møllerkarl og mekaniker

 

1875-1877

Søren arbejder hos møller Kjær på Havbro mølle og bliver møllersvend. Der er meget travlt op til jul men tid til at fejre jul bagefter. Om foråret har han fri til at grave tørv for folk og tjene ekstra penge. Hos møller Kjær var Søren glad for at være, og det er her, han møder sin kommende kone.

 

1877-1879

arbejder Søren på Farsø mølle, hvis ejer er i familie med møller Kjær. Her bryder Søren sig ikke om at være – uvist af hvilken grund. Men der er en pige, Kirsten, på apoteket i byen, som han besøger og er glad for, og som gemmer god mad til ham. Desværre er hun forlovet med en meget gammel gårdmand fra nabosognet, der har en stor gård, så Søren har ikke nogen chance.

 

1879-1884

arbejder Søren på Hornumbro mølle, der var ejet af Andreas G. P. Wetche. Vandmøllen arbejder meget bedre og mere stødt end vindmøllen. Søren er glad for møllearbejdet men træt af den nærige kone, som han ofte må sætte på plads. 

 

1884-1886

Søren arbejder på Hvanstrupgaard som mekaniker. Gården er ejet af Wetche på Hornumbro mølle men drives af noget familie. Der er den samme afstumpede, fordrukne omgangsform mellem ansatte her som på Mølgaard, men Søren går bare hjem til sin kone Mette, for nu er han blevet gift. 

 

 

1. Mølgaard Gods  2. Gårdejer Just Svoldrup  3. Søren Smed Havbro 4. Farsø mølle  5. Hornumbro Mølle  6. Hvanstrupgaard.

 

Kort over Års og Gislum herreder med angivelse af de 7 arbejdspladser, som Søren arbejder på, fra han er 6 år, til han udvandrer som 36-årig. 

 

 

 
Herregården Hvanstrup hvor Søren Piesen arbejdede.   Hornumbro Mølle, ca. år 1900.

 

 


Udvandring

 

1887, marts måned. Ifølge lister over indirekte udvandring på Udvandringsarkivet Aalborg afrejser Søren Petersen, husmand 36 år med hustru Mette Christine 35 år, Petra 4. år, Emma Kathrine 3 år, Niels 2 år, Katrine 1 ½ år og Sørine ½ år. De vil rejse til Dell Rapids i staten South Dakota. Søren fortæller, at to af børnene Kathrine og Sørine døde i forbindelse med rejsen. De ligger begravet ved familiens farm med en mælkebøtte som eneste pynt.

 

Nybygger

Ifølge indledningen til Sørens beretning fandt han et stykke land, der havde været optaget men forladt. På grunden var der en jordhule, familien kunne flytte ind i. Indtil der kom gang i landbruget, ernærede familien sig ofte af vildt, som Søren skød. Efterhånden fik landmændene flertallet i kommunalstyret, som Søren også blev medlem af.

 

FOLKETÆLLING USA 1920 Søren Pedersen 67 og Metta 61 er flyttet til Chester, Lake, South Dakota. Har ingen gæld. Ifølge nekrologen trak Søren sig tilbage i 1915. Nels Pederson 35 og hans kone Pauline Pederson 30 har overtaget farmen i Lynn Moody, South Dakota. De har 5 børn i alderen 11 til 0 år.

 

FOLKETÆLLING I USA I 1930 Nels Pederson 45 og Pauline bor stadig på farmen. Den ældste søn er draget hjemmefra, men der er kommet én pige mere på 8 år.

 

 

Sørens død

Søren Pedersen døde i Colman, Moody County, South Dakota, den 12. april 1936, 83 år gammel. Begravelsen foregik i Chester. Han er bisat på kirkegården Pleasent Hill Cemetery. Mette døde den 16. maj 1927. Han efterlader sig tre sønner og tre døtre, samt 23 børnebørn og 5 oldebørn.

 

 

 


 

Kilder:

 

Hovedkilden til Søren Pedersens historie skyldes svigersønnen P. Bach, der før Sørens død i USA i 1936 nedskrev hans beretning om opvæksten og arbejdsforholdene i Danmark, før han udvandrede i 1887. Beretningen har været offentliggjort på jysk i Fra Himmerland og Kjær Herred i 1952. Siden er den ”oversat” til rigsdansk og ligger tilgængeligt på Lokalhistorisk arkiv i Farsø og Omegns hjemmeside under titlen ”Pioneren Søren Piesen”.

 

 

Desuden er der anvendt kirkebøger og folketællinger, oplysninger fra Udvandrerarkivet i Aalborg samt Ancestry: Amerikanske folketællinger og Ancestry: Findagrave.com 

   

 

 

Degn Grafisk